Emils Backes första stolphus

Emils Backes första stolphus som utvecklades gemensamt av Arkitektstudio Widjedal Racki AB och Ekologiska Byggvaruhuset AB. Huset byggdes år 2013-2014 av Hedenstedt AB och blev nominerat till Träpriset 2016.

Tanken var att det skulle ingå i en modern ekoby som kombinerade de senaste tekniska land­vinningarna inom ekologiskt så väl som energisnålt byggande med tradi­tionella beprövade material och tekniker. Fullt utbyggt skulle Emils Backe att bestå av 26 stycken villor av denna typ, samtliga upplyfta från marken på träpelare för att maxi­malt bevara naturen på platsen.

Huset är uppbyggt kring en välisolerad kärna som skulle vara densamma i samtliga byggnader. Kring basmodulen fanns tillvalsvarianter på balkonger, terrasser, glasrum, kallförråd och även takterrass med sommarrum/gästutrymmen.
De olika tillvalen täcker större delen av byggnaden och utgör därför det man primärt uppfattar som fasad vilket bäddar för en rik variation i uttryck och också individuell anpassning till de boendes intressen såväl som utsikt och insyn.

De generösa yttre ouppvärmda ytorna avlastar funktionsmässigt den uppvärmda kärnan som därmed kan hållas väldigt kompakt utan att boendet upplevs som trångt. Hela den bärande stommen ligger synlig utanpå den isolerade basmodulen. Detta ger mycket av husets uttryck men är även ett sätt att undvika köldbryggor. Antalet glasade ytor är minimerat men istället är de som finns rejält generösa. Huset har inga fönster utan bara glasade ytterdörrar. Mot söderterrassen vetter två skjutdörrar som fullt öppnade ger nästan sex meter fri öppning mot kök och allrum innanför, allt för att knyta livet inomhus till trädtopparna utanför.


Träden är sparade nära huset för att känslan ska bli lite som att bo i en trädkoja.

År 2016 blev huset nominerat till Träpriset av föreningen svenskt trä.

Juryns motivering

En byggnad med kvaliteter i flera dimensioner. Inplaceringen på den branta tomten är betagande och ger en känsla av att befinna sig uppe i träd­topparna, som i en koja där man kan spana ut över omgivningarna. Samtidigt lämnar den också den ståtliga ekbacken i stort sett intakt. Boendekvaliteterna är utöver de som normalt återfinns i villaproduktionen. En enkel plan som bjuder på mervärde i form av halv- och oklimatiserade rum för förvaring, verkstad, lek, torkning av tvätt, med mera. Välstuderade terrasser och utblickar över det vackra eklandskapet. Användningen av trä är habil och kontrollerad, de grova dimensionerna i den utanpåliggande stommen hanteras på ett elegant sätt. Detaljeringen är enkel och självklar och lyfter fram träets bästa egenskaper. Hållbarhetsdimensionen är i framkant med klimatskalet skilt från stommen och för uppvärmning används förnybar energi.

Årets nybyggare

Huset vann även Trosa kommuns pris ”Årets nybyggare” år 2014.

Områdets första stolphus, utvecklat i samarbete med Arkitektstudio Widjedal Racki AB och byggt av Hedenstedt AB. Nominerat till Träpriset 2016

Fakta

GRUND/STOLPAR/VINDKRYSS

Limträstolpar på stålskor vilka vilar på betongklackar på berg. Vindkryss av galvaniserat stål.

GOLVBJÄLKLAG

Primärbalkar av limträ med sekundära tvärgående lättbalkar och tertiära tvärgående träreglar. Totalt 445 mm cellulosa-/linisolering. Ovanpå tertiärreglar massivt 25 mm torkat trägolv.

TAKBJÄLKLAG

Undertak av gips på glesläkt. Lättbalkar upphängda i limträbalkar med ovanpåliggande fackverkstakstolar. Totalt 500 mm cellulosaisolering.

YTTERVÄGGAR

Insida väggar av gips och bakomliggande träskivor på glesläkt. Lättreglar med totalt 400 mm cellulosaisolering. Ytterpanel av liggande limträbräder.

INNERVÄGGAR

Väggar av gips och bakomliggande träskivor på regelstomme av stål eller trä. Ljudisolering av lin.


YTTERTAK

Tätskiktsmatta av bitumen/SBS-gummi med underliggande takpapp på råspontad panel.

FÖNSTER/FÖNSTERDÖRRAR

Fabriksmålade helglasade fönsterdörrar med utsida av svart aluminium, invändigt vitmålat trä. 3-glasfönster med dubbla lågemissionsskikt. U-värde på hela konstruktionen 0,77.

UPPVÄRMNING

Luft/vattenvärmepump med vattenburen förvärmning av ventilationsluften samt två radiatorer i vardagsrum respektive bibliotek. Klinkergolven har vattenburen komfortgolvvärme.

VENTILATION
Mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning. Separat spisfläkt med kolfilter.

BALKONGER, LANDGÅNG OCH SÖDERTERASS

Primär- och sekundärbalkar av limträ med tertiärbjälklag av tryckimpregnerat trä. Trallgolv av lärk.

Ribbräcken och handledare av järnvitriolad lärk. Yttertak över balkonger och terass av tätskiktsmatta av bitumen/SBS-gummi med underliggande takpapp på råspontad panel.

UTVÄNDIG YTBEHANDLING

Ytterväggar målade med svart slamfärg. Alla synliga utvändiga trädetaljer utom trallgolv behandlat med järnvitriol.

Interiör med kamin från Austroflamm. Kaminen står på en massiv kalkstensskiva.
Hela köksväggen mot Söder täcks från golv till tak av en öppningsbar skjutdörr.
Skjutdörren är tvådelad med en större och en mindre del.
Vitsåpade golv av gran.
Inbyggnadskranar från Tapwell.
Huset är extremt välisolerat och har ett mycket lågt värmebehov. Endast två radiatorer behövs utöver tillskottsvärmen via ventilationsluften.
Det starka ljuset från taket är faktiskt ingen lampa utan en Solatube som via ett flera meter långt rör och en lins på taket reflekterar ner starkt dagsljus.
Glastaket rår ut över den 47 kvm stora terrassen med trallgolv av lärkträ.
Lev livet bland trädtopparna! Ett skärmtak löper över balkongen vilken gör det möjligt att promenera runt hela huset utomhus. Falusvart limträfasad och insynsskydd av lärkribb.
Tanken var ursprungligen att huset skulle bli ett typhus med en välisolerad kärnmodul som gick att anpassa med olika påbyggnader som takterass, balkonger och förråd.
Fullutrustat hus med bland annat takterass med gäststuga på taket, solceller, bredare balkong mot öster med mera.