Exploateringsmark för seniorboende​

Vi vill att området ska leva även dagtid, och målet är att Emils Backe ska bli en trygg plats med en mix av människor i olika åldrar. I området flyttar det nu successivt in många barnfamiljer och medelålders, och vi tror att ett senior-/55-plusboende kan komplettera villatomterna och radhusen på ett bra sätt.

Trosa i sig har en stark dragningskraft med sina goda kommunikationer till bland annat Stockholm och närheten till Skavsta flygplats i Nyköping. I hela landet finns en stor efterfrågan på den här typen av boenden och vi tror att Emils Backe med sina odlingslotter och speciella förutsättningar kommer att bli ett mycket attraktivt alternativ för den aktuella målgruppen.
Marken är detaljplanerad och snart klar för byggnation.

Är du bostadsutvecklare eller byggare?
Välkommen att kontakta oss för mer info om våra tankar och idéer.