Odlingslotter

Gemenskap i backen

Nedanför backen ligger en liten glänta med odlingsbar mark, en gammal åker som länge legat i träda. Här är tanken att alla boende som vill sätta spaden i jorden och odla grönsaker eller blommor ska kunna få en egen odlingslott. Eller kanske vill flera gå ihop om en lite större odlingsyta?

Beslutanderätt och skötsel av odlingslotterna kommer att organiseras via Emils Backe Odlargemenskap, en sammanslutning av boende i området med intresse för trädgård och odling.

Café Tarte tatin

Höns och får

Förhoppningen är även att någon av de boende ska vilja ha får och höns i anslutning till odlingslotterna, dels för att de boende ska kunna köpa närproducerad mat, men även för att både barn och vuxna ska komma närmare djur och natur.
I detaljplanen för området finns därför förberedda ytor för det.

Vi vill att området ska leva även dagtid!

Starta en REKO-ring

Vem blir först att starta Trosas REKO-ring?
Vi tillhandahåller mer än gärna en rejäl parkering för varuöverlämning vid Emils Backe. Det här är alltså inte en traditionell torghandel utan ett helt nytt sätt att köpa närproducerad mat.

REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att handla lokalt producerad mat, helt utan mellanhänder. Konsumenter och producenter på en ort går samman och startar en REKO-ring där råvaror och produkter säljs direkt från producent till konsument. Enkelt och genialt!
Annonseringen sker via en Facebookgrupp, och all betalning görs upp i förväg.

I REKO-ringen skapas relationer mellan de som föder upp och odlar vår mat och de som sen tillagar och äter den. Frågor om hur djuren har fötts upp blandas med tips och recept på säsongens råvaror. I Facebookgruppen får köparen veta vilka varor som finns i den lokala REKO-ringen och hur man gör för att beställa. Där finns också all information om var och när de beställda varorna hämtas och hur betalningen går till. Det är inte ett krav att vara medlem i gruppen på Facebook för att handla genom Reko-ringen, huvudsaken är att affären är uppgjord i förväg. REKO är en folkrörelse som växer av egen kraft. Den första REKO-ringen i Sverige bildades i Grästorp hösten 2016. Sedan dess har antalet REKO-ringar i Sverige ökat snabbt. I september 2019 fanns det 140-150 REKO-ringar med drygt 350 000 medlemmar. Idén kommer från finska Österbotten där modellen med REKO-ringar startade 2013.

Hushållningssällskapet har fått i uppdrag av Jordbruksverket att främja uppstart och informera om REKO-ringar. Läs mer >>

Tomter till salu

Endast sörmland sörmländska äpplen har…

Visste du att äpplen inte är fröäkta? En äppelsort kan alltså bara bevaras i odling, och när det sista trädet av en gammal äppelsort dör försvinner det för evigt ur historien.

Södermanland är det landskap som begåvat Sverige med flest egna äppelsorter, men många av de äldre sorterna blir allt mer sällsynta. Därför drömmer vi om en liten äppellund med sörmländska äppelsorter. Genom äppellunden skulle en liten grusgång kunna gå med sittbänkar för vila och kontemplation, eller kanske för vilda diskussioner grannar emellan!

Den här platsen kommer inte iordningställas av exploatören Ekologiska Byggvaruhuset AB, men en ängsyta finns dock avsatt för ändamålet där det i Emils Backe Odlargemenskaps regi finns möjlighet att skapa äppellunden.

Läs mer om >> Kostnadsfördelning, vägunderhåll och bildande av trädgårdsförening

Äppellunden