Tomter

Emils backe - ett unikt område med annorlunda tomter

Vill du bo i ett helt nybyggt hus på en unik plats med lite av äldre tiders bykänsla, fast på ett modernt sätt. Nära till skola, affärer och kommunikationer?

Efter flera års väntan blir nu äntligen fyra tomter på krönet av Emils Backe-berget till salu.

Lantligt men ändå nära Trosa torg

Emils Backe ligger intill den vackra kulturmiljön runt Tureholms slott från 1730-talet. Härifrån är det endast två kilometers cykel- och bilväg till centrala Trosa med flera förskolor och skolor, mysiga restauranger, affärer och caféer. En kilometer bort genom slottsallén ligger Tureholms stall och ridskola där barnen kan ta lektioner eller ha egen häst, och ytterligare en liten bit bort ligger Trosa golfbana.

Alldeles intill Emils Backe passerar dessutom en av Sörmlandsledens längsta etapper, perfekt för både kortare och längre vandringsturer!
Den vackra sörmländska skärgården nås lätt med båt från någon av Trosas småbåtshamnar, närmast ligger Tureholmsvikens båtsällskap.

Naturtomter med utsikt

Njut av sol hela dagen och underbar utsikt över Tureholmsviken och sädesfälten från 40 meters höjd över havet.

Tomterna gränsar i väster mot en vacker liten dalgång med främst lövträd som i Trosas översiktsplan är markerat som naturområde, vilket sannolikt inte kommer att bebyggas.

Ett ovanligt projekt

Emils Backe blir inget vanligt bostadsområde. Här eftersträvar vi att bygga varsamt och försiktigt i samklang med naturen. Husen byggs på höga pelare så att den vackra naturen med berghällar, blåbärsris och vindpinade tallar bevaras.

Drömmer du om att ha egna får? Här finns en kulle för fåren, utrymme för odlingslotter, höns och gemenskap för den som vill.

Köp bara tomten, eller både färdigt stylthus och tomt

Innan säljstart kommer det finnas ett färdigt fast pris för tomt inklusive nyckelfärdigt stylthus från det Trosabaserade husföretaget Moderna trähus AB. Huset på bilden är ett fotomontage av deras hus på tomt 10. Vill du bygga ditt drömhus från fritt vald husleverantör så går det även utmärkt att köpa enbart tomten. Mer info publiceras här under våren. 

Fakta

KOMMUNALT VA INGÅR I PRISERNA

I tomtpriserna kommer anslutningsavgifter för kommunalt vatten och avlopp ingå, värde upp till ca 210.000:-.
Även el och fiber är framdraget till tomtgräns, men anslutningsavgift tillkommer med ca 35.000:- för el och ca 15.000:- för fiber.
Kostnad för snöröjning och övrig vägskötsel delas med övriga husägare i området genom en blivande samfällighet.

DETALJPLANEN TILLÅTER GENERÖSA BYGGRÄTTER
Hus på stolpar/plintar i ett plan med upp till 300 kvm byggnadsarea varav 50 kvm ska vara öppen area. Utöver detta får takterrass med 30 kvm byggnadsarea + 30 kvm öppen area samt garage/uthus på 30 kvm byggas.

eller

Enplanshus med souterrängvåning upp till 130 kvm byggnadsarea. Utöver detta får takterrass med 30 kvm byggnadsarea + 30 kvm öppenarea samt garage/uthus på 30 kvm byggas.

Den dominerande delen av fasaden ska enligt detaljplanen utföras i trä. Dova kulörer som tar upp naturens färgskala på plats ska eftersträvas. Tomtmark under och runt byggnad ska lämnas som naturmark för att bevara områdets karaktär.
I området tillämpas lokalt omhändertagande av dagvatten på varje enskild tomt. Enklast ordnas det genom att t ex tomtens bilparkering byggs upp av stenmaterial i rätt fraktioner, enligt Trosa kommuns krav.

För mer info om vad som gäller avseende byggrätterna, se gärna under fliken LADDA NER för mer information såsom detaljplan och planbestämmelser.

TIDPLAN

Våren 2020   -Fastighetsbildning, vägarbeten mm. pågår.

21 Mars 2020   -Förhandsvisning av tomterna.

25 April 2020   -Huvudvisning av tomt 10-13, säljstart.

PRISER
Tomtpriserna kommer preliminärt fastställas under Mars.
Anmäl gärna ditt intresse för att säkerställa att du får den senaste infon om tomterna.

Passa på, aktuellt just nu!

Prova på att klättra upp i det tillfälliga utsiktstornet för att uppleva den härliga takterassvyn från tomt 10!

Kontakt tomtförsäljning:

Sebastian Rosenberg
Fastighetsmäklare
070-688 63 70

sebastian.rosenberg@fastighetsbyran.se


Läs mer på mäklarsidan >>