Tomter

Emils backe - ett unikt område med annorlunda tomter

Vill du bo i ett helt nybyggt hus på en unik plats med lite av äldre tiders bykänsla, fast på ett modernt sätt. Nära till skola, affärer och kommunikationer?

Efter flera års väntan blir nu äntligen fyra tomter på krönet av Emils Backe-berget till salu.

Lantligt men ändå nära Trosa torg

Emils Backe ligger intill den vackra kulturmiljön runt Tureholms slott från 1730-talet. Härifrån är det endast två kilometers cykel- och bilväg till centrala Trosa med flera förskolor och skolor, mysiga restauranger, affärer och caféer. En kilometer bort genom slottsallén ligger Tureholms stall och ridskola där barnen kan ta lektioner eller ha egen häst, och ytterligare en liten bit bort ligger Trosa golfbana.

Alldeles intill Emils Backe passerar dessutom en av Sörmlandsledens längsta etapper, perfekt för både kortare och längre vandringsturer!
Den vackra sörmländska skärgården nås lätt med båt från någon av Trosas småbåtshamnar, närmast ligger Tureholmsvikens båtsällskap.

Naturtomter med utsikt

Njut av sol hela dagen och underbar utsikt över Tureholmsviken och sädesfälten från 40 meters höjd över havet.

Tomterna gränsar i väster mot en vacker liten dalgång med främst lövträd som i Trosas översiktsplan är markerat som naturområde, vilket sannolikt inte kommer att bebyggas.

Ett ovanligt projekt

Emils Backe blir inget vanligt bostadsområde. Här eftersträvar vi att bygga varsamt och försiktigt i samklang med naturen. Husen byggs på höga pelare så att den vackra naturen med berghällar, blåbärsris och vindpinade tallar bevaras.

Drömmer du om att ha egna får? Här finns en kulle för fåren, utrymme för odlingslotter, höns och gemenskap för den som vill.

Köp bara tomten, eller både färdigt stylthus och tomt

ALTERNATIV 1: LÄCKERT HUSFÖRSLAG FRÅN MODERNA TRÄHUS

I priset 5,855,000:- (eller högstbjudande) ingår valfri tomt, VA-anslutningsavgift och nyckelfärdigt miljöinriktat hus på 127 kvm boarea (se mer under LADDA NER). All byggnation ovan grundplintar ingår inklusive stålkonstruktion/stolpar under huset. Övriga eventuella markarbeten som grundplintar, bilparkering m.m. tillkommer, kontakta gärna Moderna Trähus för uppskattning av pris. Priset för enbart huset utan tomt är 3,860,000:-. Det går även att få huset i en större version mot pristillägg, eller ett helt unikt hus ritat enbart för er och era önskemål. 

Moderna trähus AB är ett lokalt baserat husföretag med egen tillverkning i Trosa. Företaget har byggt två stolphus vid Emils Backe som går att besöka, varav det ena är ett likadant hus som detta. Huset på bilden är ett fotomontage av huset på tomt 10.

Se även gärna deras presentationsfilm.

Miljöförbättringar som ingår i priset för detta hus:

  • Diffusionsöppen konstruktion med cellulosaisolering som ”andas” istället för mineralull och plast. Denna isolering har bundit koldioxid istället för vara en stor utsläppare.
  • Träbaserad, isolerande vindskyddsskiva utvändigt istället för gips bakom träpanelen.
  • Passivhusfönster med U-värde 0,7.
  • Svanenmärkta golv.
  • Vattenbaserad lasyr utvändigt istället för lösningsmedelsburen.
  • Solcellsförberedelse.

ALTERNATIV 2: KÖP BARA TOMTEN

Vill du bygga ditt drömhus från fritt vald husleverantör så är priset för enbart tomterna 1.995.000:- (eller högstbjudande) inklusive VA-anslutningsavgift.

Fakta

KOMMUNALT VA INGÅR I PRISERNA

I tomtpriserna ingår anslutningsavgifter för kommunalt vatten och avlopp, värde upp till ca 180.000:-.
Även el och fiber är framdraget till tomtgräns, men anslutningsavgift tillkommer med ca 35.000:- för el och ca 15.000:- för fiber.
Kostnad för snöröjning och övrig vägskötsel delas med övriga husägare i området genom en blivande samfällighet.

DETALJPLANEN TILLÅTER GENERÖSA BYGGRÄTTER

Hus på stolpar/plintar i ett plan med upp till 300 kvm byggnadsarea varav 50 kvm ska vara öppen area. Utöver detta får takterrass med 30 kvm byggnadsarea + 30 kvm öppen area samt garage/uthus på 30 kvm byggas.

eller

Enplanshus med souterrängvåning upp till 130 kvm byggnadsarea. Utöver detta får takterrass med 30 kvm byggnadsarea + 30 kvm öppenarea samt garage/uthus på 30 kvm byggas.

Den dominerande delen av fasaden ska enligt detaljplanen utföras i trä. Dova kulörer som tar upp naturens färgskala på plats ska eftersträvas. Tomtmark under och runt byggnad ska lämnas som naturmark för att bevara områdets karaktär.
I området tillämpas lokalt omhändertagande av dagvatten på varje enskild tomt. Enklast ordnas det genom att t ex tomtens bilparkering byggs upp av stenmaterial i rätt fraktioner, enligt Trosa kommuns krav.

För mer info om vad som gäller avseende byggrätterna, se gärna under fliken LADDA NER för mer information såsom detaljplan och planbestämmelser. 

PRISER TOMTER (anslutningsavgifter för kommunalt VA ingår, värde upp till ca 180,000:-)

Tomt 10  1,995,000:- eller högstbjudande. Tomtyta 1218 kvm.       SÅLD!

Tomt 11  1,995,000:- eller högstbjudande. Tomtyta 1279 kvm.       SÅLD! 

Tomt 12  1,995,000:- eller högstbjudande. Tomtyta 989 kvm.         SÅLD!

Tomt 13  1,995,000:- eller högstbjudande. Tomtyta 1142 kvm.

Passa på, aktuellt just nu!

Prova på att klättra upp i det tillfälliga utsiktstornet för att uppleva den härliga takterassvyn från tomt 10!

Kontakt tomtförsäljning:

Sebastian Rosenberg
Fastighetsmäklare
070-688 63 70

sebastian.rosenberg@fastighetsbyran.se


Läs mer på mäklarsidan >>