Smedstorp 2019.

Innan Emils Backe

Berget på Emils Backe har sedan urminnes tider varit både en utsiktspunkt och ett landmärke för sjöfarande på väg genom farleden till Trosa. Ett stycke längre upp i skogen på bergets högsta punkt, stod ända fram till för några årtionden sedan ett sjöfartsmärke som syntes vida omkring.

Fornlämningar

För 6000 år sedan, vid slutet av mesolitikum och fram till slutet av bronsåldern låg havsnivån mellan 20 och 40 meter högre än idag. Det betyder att strandlinjen fanns strax nedanför berget. Från denna tid har man funnit lämningar efter mänsklig verksamhet här, bland annat slagen kvarts och skärvstenspackningar vilka troligtvis är rester efter eldning och kokning. Fornlämningsområdet återfinns i kanten av dalen norr om Emils Backe och kommer sannolikt aldrig att bebyggas.

Tureholms Slott 2019.

Tureholm

På andra sidan Västerljungsvägen ligger godset Tureholm. Området där Emils Backe idag ligger var fram till för 100 år sedan en del av godsets ägor.

Tureholm har en lång historia. År 1383 bytte riddaren Nils Gädda till sig marken från Bo Jonsson Grip och bildade en sätesgård som fick namnet Gieddeholm. 1508 ärvdes gården av Sten Sture d.y. Genom äktenskap övergick egendomen år 1562 till släkten Bielke.

Sommaren 1721 brändes huvudbyggnaden på Gieddeholm ner av ryssarna och den blivande arvingen Thure Gabriel Bielke tog sig an återuppbyggnaden, trots att egendomen formellt ägdes av hans mor Eva Horn. Arkitekt för byggnaden blev hovintendenten Carl Hårleman som påbörjade sitt arbete 1729. Den nya huvudbyggnaden och flyglarna stod klara 1747 och är till stora delar bevarade både exteriört och interiört. Godset bytte nu namn till Thureholm efter Thure Gabriel.

Fastighetskarta från avstyckningen 1936.
Gulli och Anders Andersson på bröllopsdagen 1962.

Smedstorp

Efter att ha varit i släkten Bielkes ägo i över 300 år, såldes godset under 1900-talets första årtionden och ägorna styckades. En av dem som köpte mark var John Andersson i Hunga, som år 1936 skrev under köpekontraktet för det område där Emils backe ligger idag. I köpet ingick fastigheten Smedstorp, tidigare bostad för smeden på godset, och dit flyttade John Andersson med sin nyfödde son Anders. Smedjan, ladan och ladugården är idag (2020) rivna, men torpet finns än så länge kvar.

Anders gifte sig sedemera med grannflickan Gulli och år 2005 sålde de marken där Emils Backe nu ligger till Erik Hedenstedt.

Emil Boman. Målning av Karin Hedenvind.

Vem var Emil?

Att platsen fick namnet Emils Backe har en egen historia. Emil var varken adel eller smed utan en egensinnig liten tax som gjorde sig till kung över området. Taxen Emil har i sin tur fått sitt namn från ”backens” ägare Erik Hedenstedts gammelmorfar Emil Boman som var droskkusk i Nyköping under 1900-talets första hälft.

Gammelmorfar Emil Boman finns även i snapsform, på Bomans Hotell i Trosa Hamn.