Vi vill bygga och bo grönt

Vår ambition är att i så stor utsträckning som möjligt försöka bygga miljövänliga bostäder av hälsomässigt bra material. Det gäller även trappor, skyltställningar och annat som finns på området.

Sörmlandsleden

Nästan direkt utanför dörren finns en av Sörmlandsledens längsta etapper som sträcker sig från Gisekvarn till Trosa (etapp 55).
Sörmlandsleden är En 1000 kilometer lång vandringsled som slingrar sig genom ett mycket omväxlande natur- och kulturlandskap och förbi historiska minnesmärken. Där finns allt från öppna landskap till vildmark, sjöar i mängd och härliga kuststräckor. Längs leden finns rundslingor i olika längder, från någon timmes vandring till en dagstur. Vi har anslutit områdets egna lokala stigar till Sörmlandsleden så att det ska vara lätt att ta sig ut i naturen.

Läs mer om Sörmlandsleden

 

Promenadstigarna Anders genväg och Gullis Boulevard

Nyligen färdigställdes den första halvan av ett nytt promenadstråk för allmänheten. Stigen heter Anders genväg (efter den tidigare ägaren som växte upp på platsen) och tanken är att promenadstråket när det är helt färdigt ska kunna fungera som en alternativ parallell slinga till Sörmlandsleden där den passerar Emils Backe. Stigarna ska även kunna fungera som genvägar i området vid t ex hundpromenader så att man kan gå i en 8:a och därmed inte behöver gå samma sträcka tillbaka. I området finns även infoskyltar om bland annat platsens historia.

Stigarnas trappor och skyltställningar är byggda i hållbar och miljövänlig kärnek.

Under våren 2020 kommer vi också att montera upp ett bokskåp i området enligt principen ”Ta, ge eller byt” för både Sörmlandsledsvandrare, boende och allmänhet.

Starta café?

Är du sugen på att starta ett helgcafé, eller har du en foodtruck som du behöver uppställningsplats för? Kontakta oss gärna så berättar vi vilka möjligheter som finns på Emils Backe!