Vi vill bygga och bo grönt

Vår ambition är att i så stor utsträckning som möjligt försöka bygga miljövänliga bostäder av hälsomässigt bra material. Det gäller även trappor, skyltställningar och annat som finns på området.

Promenadstigarna Anders genväg och Gullis Boulevard

I området finns ett promenadstråk för allmänheten med stigarna  Anders genväg (efter den tidigare ägaren som växte upp på platsen) och Gullis Boulevard (Anders fru) och tanken är att promenadstråket ska kunna fungera som en alternativ parallell slinga till Sörmlandsleden där den passerar Emils Backe. Stigarna fungerar även som genvägar i området vid t ex hundpromenader. 

Trappor, skyltar med mera är byggda i hållbar och miljövänlig kärnek.

Bokskåpet

Kunskap är lätt att bära, besök gärna gratisbiblioteket!

Vi gillar riktiga böcker, och tanken med Emils Backes bokskåp är att alla, både Sörmlandsledsvandrare, boende och allmänhet ska kunna ha enkel tillgång till både pocket-, barn- och facklitteratur. Ta eller låna en bok, lämna en eller byt. 

Kulturen finns även i naturen!

 

Skyltarna berättar

Runtom i området finns ett antal skyltar som berättar historien om platsen och de människor och djur som levt och verkat här.

Sörmlandsleden

Nästan direkt utanför dörren finns en av Sörmlandsledens längsta etapper som sträcker sig från Gisekvarn till Trosa (etapp 55).
Sörmlandsleden är en 1000 kilometer lång vandringsled som slingrar sig genom ett mycket omväxlande natur- och kulturlandskap och förbi historiska minnesmärken. Där finns allt från öppna landskap till vildmark, sjöar i mängd och härliga kuststräckor. Längs leden finns rundslingor i olika längder, från någon timmes vandring till en dagstur. Vi har anslutit områdets egna lokala stigar till Sörmlandsleden så att det ska vara lätt att ta sig ut i naturen.

Läs mer om Sörmlandsleden