Ursprungsvisionen

Detaljplanen för Emils Backe togs fram gemensamt mellan markägaren Erik Hedenstedt och arkitekten Håkan Widjedal mellan åren 2010-2013.

Ursprungstanken var redan i projektets begynnelse att försöka bevara områdets vackra natur och inte bygga bort den lantliga känslan.

Viktiga parametrar i visionen var att;

  • eftersträva små ingrepp på tomtmarkerna, att bygga husen på styltor och minimera sprängning för att bevara naturen
  • försöka spara fina träd (ibland vill man förstås kompromissa för utsiktens skull)
  • eftersträva energisnåla hus byggda av miljö- och hälsomässigt bra material
  • värma husen med gemensam närvärme av sol och biomassa (tyvärr fick den idén överges, försök gjordes dock)
  • bygga grusvägar utan asfalt och utan gatubelysning för lantlig prägel
  • möjliggöra bland annat odlingslotter på ängen för alla boende, och kanske även en äppellund
  • planera för djurhållning som höns, får och liknande om de boende skulle vilja det
  • eftersträva en levande plats även dagtid med café, förskola eller liknande i anslutning till odlingarna
  • skapa förutsättningar för trygghet och gemenskap över åldersgränserna (för den som vill)

Tomter till salu