Tips på husföretag

Några exempel på företag som har byggt hus eller kommer att utföra arbeten vid Emils Backe.

Byggföretag

Landon & Lahti Bygg AB
www.landonlahti.se
victor@landonlahti.se

Gudö Elektriska AB
gudoelektriska@icloud.com

Konstruktörer

Arkitekter

Arkitektstudio Widjedal Racki AB
www.wrark.se
info@wrark.se