Villa G- ett ekoexperiment

Söderfasaden med 25 kvm solfångare, solceller, utedusch, vedförråd och växthus. En solig Februaridag som denna kan solfångare och solceller generera 50 kilowattimmar energi.

Lera, lin, halm, trä och tegel - naturmaterial i kombination med framtidens miljöteknik!

Insmuget bland berghällarna i en vacker sydostsluttning med sjöutsikt över Trosa båtfarled ligger en miljövänlig lågenergivilla som byggdes 2008 av Ekologiska Byggvaruhuset. Villan på 124 kvm är annorlunda på flera sätt eftersom den både kombinerar bekvämlighet och avancerad design med miljövänliga och hälsosamma naturmaterial. Ambitionen var inte bara att skapa ett energisnålt hus, utan framförallt att minimera husets elanvändning och istället prioritera sol- och bioenergi. Uppvärmningskostnaden för både poolen, huset och varmvattnet var under de första fyra åren i medeltal ca 2000 kr per år räknat som vedkostnad.

De mycket tjocka ytterväggarna är isolerade med högeffektiv linull och putsade invändigt med tre lager lerputs som sedan målats med naturliga lerfärger. För att uppnå ett behagligt inomhusklimat är innerväggarna uppbyggda av återvunnet murtegel vilket i kombination med lerputsen ger en tung stomme med goda värmelagrande och fuktbuffrande egenskaper.

Nedervåningens golv av svensk Borghamnskalksten hjälper till att lagra instrålande solvärme. Övervåningens oljade ekparkettgolv är lagt i klassiskt fiskbensmönster. Även fönstren är av massiv oljad ek med mycket välisolerade glas. Köks- och badrumsinredningen är delvis byggd i massiv al, uppvuxen i närområdet. Huset har även ett litet växthus och ett trädgårdsland i anslutning till köket.

Det kan tack vare sin konstruktion och sina välisolerade väggar och tak till stor del värmas upp av passiv solvärme, de boendes kroppsvärme och av överskottsvärmen från elapparater och belysning. Solen värmer under en stor del av året vattnet till dusch och bad genom en mycket effektiv solfångaranläggning, vilken sommartid kyls i en liten utomhuspool. Därigenom skapas dubbel nytta i form av härligt solvärmt poolvatten. Vintertid när solen är svag värms duschvattnet och golvslingorna av en vedkamin i vardagsrummet. Söderfasaden alstrar genom sina solceller en viss mängd elström, och för att maximalt utnyttja använd energi återvinns värme ur både ventilationsluft och avloppsvatten.

En grundtanke genom hela projektet var att försöka skapa en slags miljövänlig hybrid mellan energieffektivitet och naturliga material för att öka intresset för naturbyggmaterial och lågenergihus.

Östra fasaden med takhängd luftsolfångande glasbalkong. Utomhusbelysningen på bilden har en total effekt av 8 watt och består av LED-lampor med linser.
Husets mysvärmade vedkamin som används vintertid. 30% av värmen strålar ut i huset och 70% lagras i ackumulatortankarna för senare användning. Trapp och handledare i massiv ek.
Köksinredning i massiv al. Golv och fönsterbänk i kalksten. Köksbänkskivan i matt granit är tålig och perfekt att baka på!
Välisolerade hus ger djupa, sittbara fönstersmygar. Lerputs, lerfärg, ekfönster och kalksten ger ett enkelt men klassiskt och långsiktigt hållbart utseende. Ambitionen har varit att ge interiören en lugn känsla av munkkloster vilket kontrasterar mot exteriörens spetsiga estetik.
Husets kombinerade gästtoalett, tvättstuga och teknikrum.Värmen från solfångarna och den vattenmantlade kaminen lagras i de två ackumulatortankarna på totalt 1500 liter. När de är fulla distribueras värmeöverskottet automatiskt vidare ut i poolen. Från ackumulatortankarna tas värme sedan efter behov till golvvärme eller tappvatten.
Poolen värms upp i princip helt kostnadsfritt av solfångarna.
Den öppningsbara glasade balkongen är tänkt att fungera som härlig arbetsplats och inspirerande tankesmedja under sommarhalvåret. Solcellerna (ej i bild) skärmar bort solen när den står som högst. Parkettgolv av massiv oljad ek, lagt stav för stav.
Höstvy mot sydost över husets sedumtak med båtfarleden in till Trosa i bakgrunden.
I växthuset och köksträdgården odlas tomater, kryddor och grönsaker. Växthuset är åtkomligt både från trädgårdssidan och från köket. Trädäck är av linoljemålad granläkt.
Det är lätt att skapa mjuka former med lerputs.
Lerputsning tredje och sista "finlagret". Alla invändiga väggytor har först klätts med vassmattor som putsbärare.
Rolf Asplund från Hedenstedt AB blandar lerputs till innerväggarnas 5 cm tjocka solvärmelagrande ytskikt. Ingredienserna är lera, sand, vatten, halm och hästgödsel.
Ett helt långtradarlass med miljövänlig linisolering gick åt till husets "ytterrock", och en liten del av detta ligger här upplagt på byggnadsställningen.
För att säkerställa kvalitet och fuktsäkerhet byggdes huset helt väderskyddat på plats i ett stort "tält".

Efter en omfattande projektering fastslogs byggnadens exteriör. Detta är arkitekten Anna Webjörns tidiga 3D-skisser.

Allt började med husets arkitektoniska inspirationskälla, skulpturen "Dexter Gordon" av Veikko Keränen. Att skapa ett lågenergihus av en så kantig och ur energisynpunkt svår form är komplicerat. Det var dock under hela projekteringen viktigt att inte kompromissa bort den ursprungliga vassa, kantiga och lite aggressiva estetiken. En strävan fanns istället att försöka utnyttja de utstickande och oisolerade delarna som vindskyddande funktioner.

Fakta

Arkitekt: Anna Webjörn arkitekt SAR/MSA anna@webjorn.se

Projektledare: Erik Hedenstedt

Projekterat: 2006-2008

Byggt: 2007-2009

Totalentreprenör: Hedenstedt AB

Storlek: Boarea 124 kvm, biarea 13 kvm (utvändiga förråd, växthus och inglasad balkong)

Energiförbrukning (totalt inkl. hushållsel): Medel per år ca 4 kbm travad björkved+ ca 4200 kwh el (Detta är totalt och innefattar både värme, driftsel, hushållsel, varmvatten, drift av pool och brunnspump.)

Material stomme: Radonskyddad betongplatta på mark med väggar av återvunnet murtegel och träregelstomme med råspont, vassmatta och 5 cm lerputs. Takbalkar av limträ.

Ytskikt utvändigt: Tak av sedumört. Fasader av linoljemålad träpanel.

Ytskikt Invändigt: Golv av kalksten (Borghamn) och massiv stavparkett i ek. Väggar av lerfärgsmålad lerputs. Tak av lerfärgsmålad gips.

Fönster och dörrar: Passivhusfönster i massiv oljad ek med u-värde 0,8 på hela konstruktionen.

Isolering: Cellglas mot mark 30 cm, linullsskivor i väggar 38 cm och tak 50 cm.

Ventilation: Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning. Förvärmning med luftsolfångare.

Värmeanläggning: Vattenmantlad vedkamin och 25 kvm plansolfångare kopplade till 2 st. 750 liters ackumulatortankar + 14 kbm pool. Golvvärme i alla stengolv.

Solcellsanläggning: Monokristallina solceller ca 4 kvm.

Avloppssystem: Värmeväxlare för återvinning, anslutet till kommunalt VA.